POSTĘPY W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ

Ogólnopolski
Kongres

6 - 9 października 2021 r.

Tak wyglądała konferencja w 2016 roku:

V Ogólnopolskie Sympozjum
Postępy w chirurgi kolorektalnej