POSTĘPY W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ

XII Ogólnopolski
Kongres

20 - 22 kwietnia 2023r.

W dniu 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 20 odbędzie się kolacja grillowa

Kolacja jest finansowana ze środków własnych organizatora.

Kolacja nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Kolacja nie jest finansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE

Image