KONFERENCJA MEDYCZNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

IMPREZA TOWARZYSZĄCA

Impreza Towarzysząca odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 20.00.
Przygotowaliśmy dla Państwa w trakcie Imprezy Towarzyszącej „Koncert niespodziankę”.

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE