KONFERENCJA MEDYCZNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący (Chairman):

Prof. Marek Szczepkowski

Członkowie (w kolejności alfabetycznej) - Members (in alphabetical order):

Prof. Tomasz Banasiewicz,
Prof. Marek Bębenek,
Prof. Krzysztof Bielecki,
Dr Katarzyna Borycka-Kiciak,
Prof. Andrzej Budzyński,
Prof. Krzysztof Bujko,
Prof. Wojciech Bik,
Prof. Jacek Dadan,
Dr Dorota Daniewska,
Prof. Romuald Dębski,
Prof. Marek Durlik,
Prof. Adam Dziki,
Dr hab. Łukasz Dziki,
Prof. Mariusz Frączek,
Prof. Ryszard Gellert,
Prof. Stanisław Głuszek,
Prof. Marek Jackowski,
Prof. Wojciech Kielan,
Prof. Józef Kładny,
Prof. Małgorzata Kołodziejczak,
Prof. Zoran Krivokapić,
Prof. Piotr Krokowicz,
Prof. Tomasz Kościński
Prof. Wiesław J. Kruszewski,
Dr Piotr Kryst,
Prof. Irene Kührer,
Dr Halina Kutaj-Wąsikowska,
Prof. Krzysztof Leksowski,
Prof. Zbigniew Lew-Starowicz,
Prof. Zbigniew Lorenc,
Dr Tomasz Lewandowski
Dr Sławomir Marecik,
Dr hab. Wojciech Makarewicz
Prof. Andrzej Mastalerz,
Prof. Andrzej Matyja,
Prof. Maciej Michalik,
Dr Kryspin Mitura,
Prof. Bartosz Molik,
Dr Alex Moskalev,
Prof. Paweł Mroczkowski,
Prof. Piotr Myśliwiec,
Prof. Anna Nasierowska-Guttmejer,
Prof. Yves Panis,
Prof. Jacek Pawlak,
Prof. Krzysztof Paśnik,
Dr Anna Pietrzak,
Prof. Piotr Richter,
Prof. Izabela Rutkowska,
Prof. Giulio Santoro,
Prof. Yurij Shelygin,
Dr Paweł Siekierski,
Prof. Maciej Słodkowski,
Prof. Jadwiga Snarska,
Prof. Jacek Sobocki,
Prof. Edward Stanowski,
Dr Agnieszka Stępień,
Prof. Zoran Stojcev,
Prof. Iwona Sudoł-Szopińska,
Dr hab. Maciej Śmietański,
Prof. Algimantas Tamelis,
Prof. Wiesław Tarnowski,
Prof. Bela Teleky,
Dr hab. Radzisław Trzciński,
Prof. Grzegorz Wallner,
Prof. Piotr Wałęga,
Prof. Mariusz Wyleżoł,
Prof. Wojciech Wysocki,
Dr Marek Zawadzki,
Prof. Wojciech Zegarski,
Prof. Wojciech Zgliczyński,
Prof. Krzysztof Zieniewicz,

Image