KONFERENCJA MEDYCZNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

KOMITET ORGANIZACYJNNY


Honorowa Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Dyrektor Szpitala Bielańskiego - Dr Dorota Gałczyńska-Zych
 
prof Galczynska
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Prof. Marek Szczepkowski
 
prof szczepkowski
 
 

Członkowie:
Dr Wojciech Drewniak,
Dr Grzegorz Gil,
Dr Adam Kobus,
Dr Tomasz Zieliński,
Dr Piotr Szenk,
Dr Alicja Przywózka-Suwała,
Dr Łukasz Panufnik,
Dr Agnieszka Dahlke,
Dr Michał Klimkowski,
Dr Piotr Czyżewski,
Dr Maria Niemirowicz-Szczytt,
Dr Damian Kołacin,
Dr Marek Chojnowski,
Dr Marek Wór,
Dr Maciej Jastrzębski,
Dr Oleg Ertuganow,
Dr Bartosz Ziółkowski,
Dr Urszula Porter,
Dr Weronika Kamińska,
Dr Piotr Witkowski
Mgr Wioletta Polkowska,
Sekr. med. Maja Czarnowska,
Sekr. med. Amira Breik,
Studenci Koła Naukowego „Skalpel”.
Roman Fedorczuk
Image