CHIRURGIA KOLOREKTALNA

IX Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

7 września 2020 (czwartek) Kolacja grillowa po zakończeniu pierwszego dnia obrad - Wstęp wolny dla wszystkich Uczestników Sympozjum.

Impreza sponsorowana wyłącznie ze środków Agora Konferencje

Impreza nie jest finansowana ze środków firm inowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Impreza towarzysząca nie jest objęta programem wydarzenia i nie podlega finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe

 

Odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. o godz. 20.00..  Koszt 180 zł od osoby. 
Wejście na Imprezę wyłącznie za okazaniem wykupionych zaproszeń, które otrzymają Państwo w Sekretariacie Sympozjum.