CHIRURGIA KOLOREKTALNA

IX Ogólnopolskie
Sympozjum

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy Sympozjum otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne
przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.