POSTĘPY W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ

Ogólnopolski
Kongres

6 - 9 października 2021 r.

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy Kongresu otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.
Uczestnicy poszczególnych warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.