POSTĘPY W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ

XI Ogólnopolski
Kongres

7 - 9 kwietnia 2022r.

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy Kongresu otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.
Uczestnicy poszczególnych warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.