POSTĘPY W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ

XII Ogólnopolski
Kongres

20 - 22 kwietnia 2023r.

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy Kongresu otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 16 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.
Uczestnicy poszczególnych warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.