POSTĘPY W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ

XII Ogólnopolski
Kongres

20 - 22 kwietnia 2023r.

KONTAKT

W sprawach naukowych prosimy o kontakt:

Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
Szpital Bielański, Warszawa
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, Tel. 22 56 90 222


W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z :

AGORA Konferencje
ul. Błażeja 10L/6
61-608 Poznań
tel./fax:
(61) 842 74 65
(61) 842 70 94
biuro@agora-konferencje.pl