KONFERENCJA MEDYCZNA

VIII Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

PROGRAM

W trakcie trwania Sympozjum przygotowaliśmy dla Państwa dwie sesje wolnych tematów, które będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy chirurgami. Zachęcamy do zgłoszeń.

PROGRAM RAMOWY

PROGRAM NAUKOWY

 
 
 

Czwartek 04.04.2019

 
 

Godz.\Sala

NIL

MISSISIPI

NAREW

HALL -parter

 
 

12:00

SESJA I      Nowe technologie medyczne
Roboty w chirurgii. 12:00-13:30

SESJA IV
Najciekawsze przypadki kliniczne
12:00-13:30

 

 

Sesja plakatowa
12:00-18:30

 
 
 
 

13:00

Warsztaty edukacyjne I
13:00-14:00

 
 

SESJA II
Black Session - czyli co poszło nie tak
13:30-15:00

SESJA V
Sesja prawnicza
13:30-15:00

 
 

14:00

 

 

 
 

LUNCHTIME SESSION 14:30-16:00
PROKTOLOGIA I (warsztaty II)

 
 

15:00

LUNCH 15:00-16:00

 
 
 
 

16:00

SESJA III
Rak okrężnicy i odbytnicy
Standardy w pigułce
16:00-18:30

SESJA VI
Proktologia II
16:00-18:30

Warsztaty edukacyjne III
16:00-17:30

 
 
 
 

17:00

 
 

 

 

 

 

 
 

18:00

 
 
 

KOLACJA 20:00-22:30

 
 

Piątek 05.04.2019

 

 

 
 

Godz.\Sala

NIL

MISSISIPI

NAREW

HALL -parter

 
 

08:00

          

 

 

 

 
 

Uroczyste otwarcie Sympozjum 08:30-09:00

 
 

09:00

SESJA VII
Miednica mała - miejsce spotkań chirurga kolorektalnego, ginekologa i urologa.
Endometrioza - ciąg dalszy.
09:00-11:00

SESJA XIII
Chirurg, Fizjoterapeuta i Pielęgniarka -
partnerzy w chirurgii kolorektalnej
09:00-11:00

Sesja plakatowa
09:00-18:00

 
 
 
 

10:00

 
 
 
 

11:00

PRZERWA KAWOWA 11:00-11:30

 
 

SESJA VIII
Choroby zapalne jelit
11:30-13:30

Warsztaty edukacyjne IV
 MRI
11:30-13:30

 
 

12:00

 
 
 

13:00

 
 

LUNCH 13:30-14:30 / Spotkanie Zarządu PKK

 

14:00

 
 

SESJA IX
Ultrasonografia przezodbytowa Masterclass    14:30-16:00

SESJA XI
Nowe technologie w chirurgii kolorektalnej
Miejsce oepracji otwartych
14:30-16:30

Warsztaty edukacyjne V
NPWT brzuch  14:30-15:30

 
 

15:00

 
 

Warsztaty edukacyjne VI
NPWT stomia  15:30-16:30

 
 

16:00

SESJA X
Video Session Tips&Tricks
16:00-18:00

 
 

SESJA XII
Ocena ryzyka okołooperacyjnego
w chirurgii kolorektalnej  16:30-18:00

Warsztaty edukacyjne VII
NPWT endo     16:30-17:30

 
 

17:00

 
 

 

 

 
 
 

 

 

KOLACJA 20:00-22:30

 
 
 

Sobota 06.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Godz.\Sala

NIL

MISSISIPI

NAREW

 
 

09:00

SESJA XIV
Przepukliny
09:00-10:30

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

10:00

 
 

PRZERWA KAWOWA  10:30-11:00

 
 

11:00

SESJA XV
EMOCJE CHIRURGA
-kto zadba o jego duszę? 11:00-12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

12:00

 
 

Uroczyste podsumowanie i zakończenie Sympozjum 12:30 sala NIL

 
 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Sala Nil

 

Sesja I / Session I:  12.00 - 13.30

Nowe technologie medyczne. Roboty w chirurgii /

New medical technologies. Robots in surgery

Wykłady:

 1. “Flex Robotic System - FRS” - doświadczenia własne, prezentacje operacji, tips and tricks / „Flex Robotic System - FRS” - own experience, presentation of the operations, tips and tricks. 

                - Mario Morino (20 min.)

 1. Jeszcze raz o daVinci w Polsce. Czy to ma sens? Krzywa uczenia. Tips and tricks / One more time about daVinci in Poland. Does it make sense? Learning curve. Tips and Tricks

                - Tomasz Szopiński (15 min.)

 1. System robotowy Senhance - nowe rozwiązania, nowe szanse / Surgical Robotic System Senhance - new solutions, new chnces

                - Piotr Richter, Tomasz Rogula (15 min.)

 1. Dyskusja z udziałem uczestników konferencji / Discussion with conference participants (40 min.)

Pytania w dyskusji:

 1. Czym w swojej istocie różni się FRS od TEM (pytanie prowokacyjne) /

                Is it essentially FRS different from TEM technique (provocative question)

 1. Czy potrzebne są w chirurgii kolorektalnej roboty? / Are robots needed in colorectal surgery?
 2. Jaki zakres aktywności operacyjnej powinny pokrywać ? /

                What scope of operational activity should cover?

 1. Dlaczego w Polsce nie udało się z daVinci ? / Why did not it succeed with daVinci in Poland?
 2. W jakim kierunku powinien zmierzać rozwój technologii w chirurgii? /

                In what direction should the development of technology in surgery aim?

Dyskusja okrągłego stołu/Round table discussion (40 min.):

Prowadzenie: Marek Szczepkowski

Uczestnicy: Marek Zawadzki, Mario Morino, Tomasz Szopiński, Piotr Richter, Tomasz Rogula

 

 

Sesja II / Session II: 13.30 - 15.00

"Black Session”, czyli co poszło nie tak /

"Black Session" - what went wrong?   

 

Sesja filmowo-slajdowa.

Zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami i dylematami, czasami też niepowodzeniami.

Video-slide session

We encourage you to share your experiences and dilemmas, sometimes failures.

Moderatorzy: Jacek Dadan, Krzysztof Leksowski, Tomasz Lewandowski, Zoran Stojcev

 

Sesja konkursowa.

Wykłady będą opublikowane po 25 lutego 2019 /

Contest session.

Lectures will be published after 25 February 2019

LUNCH - 15.00 – 16.00

 

Sesja III / Session III: 16.00 - 18.30

Rak Okrężnicy i Odbytnicy. Standardy w pigułce. / Colon and Rectal Cancer. Standards summary.

Moderatorzy: Bela Teleky, Yves Panis, Wojciech Wysocki, Adam Kobus

Wykłady/ Lectures

 1. Screening nowotworów jelita grubego: Jak to zorganizować? /

                Colorectal cancer screening. How to organize it?

                - Zoran Krivokapić (15 min.)

 1. Wielokierunkowe strategie leczenia celem wydłużenia przeżycia pacjentów z nowotworem jelita grubego / Multimodal treatment strategies to optimize patients survival in colorectal cancer

                - Irene Kührer (15 min.)

 1. Personalizacja leczenia onkologicznego w raku jelita grubego / Personalized oncologic teatment in colorectal cancer

                - Andrzej Deptała (15 min.)

 1. Wskazania do wycięcia ogniska pierwotnego raka jelita grubego przy nieresekcyjnym rozsiewie / Indications for excision of primary colorectal cancer with unresectable dissemination

               - Wojciech Wysocki (15 min.)

 1. Guz dolnej odbytnicy: czy operacja oszczędzająca zwieracze jest rozsądna u wszystkich pacjentów? / Low rectal cancer: is sphincter saving surgery reasonable in every patient?

                - Bela Teleky (15 min.)

 1. Jak nowe technologie wpłynęły na wyniki onkologiczne operacji resekcji przerzutów do wątroby / How new technologies influenced the oncological results of resection of liver metastases

                - Krzysztof Zieniewicz (15 min.)

 1. Standardy w pigułce: Nieszczelność zespolenia po przedniej niskiej resekcji odbytnicy - jak leczyć i jak zapobiegać? / Standards summary: Anastomotic leak after low anterior resection - how to manage? How to prevent? 

                - Yves Panis (10 min.)

 1. Debata / Debate (40 min.)

Leczenie oszczędzające w raku odbytnicy - strategia postępowania u chorych z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym: radioterapia samodzielna, czy radioterapia przedoperacyjna + wycięcie miejscowe, czy wycięcie miejscowe i pooperacyjna radioterapia /

Organ- sparing treatment in rectal cancer - strategy in patients with high periopertive risk: radiotherapy alone or neoadjuvant radiotherapy + local excision or local excision and postoperative radiotherapy.  

Moderatorzy/Moderators:

Wojciech Zegarski, Yurij Shelygin, Yves Panis, Zoran Krivokapić

Wprowadzenie / Introduction

- Krzysztof Bujko (10 min.)

Argumenty za radioterapią samodzielną / Arguments for radiotherapyalone

- Krzysztof Bujko (10 min.)

Argumenty za radioterapią przedoperacyjną + wycięcie miejscowe /

Arguments for neoadjuvantradiotherapy + local excision

- Wojciech Zegarski (10 min.)

Argumenty za wycięciem miejscowym + pooperacyjna radioterapia /

Arguments for local excision + postoperative radiotherapy +

- Stanisław Głuszek(10 min.)

 1. Dyskusja/ Discussion (10 min.)

KOLACJA / DINNER - 20.00 - 22.30

 

Sala Missisipi

Sesja IV/Session IV: 12.00 - 13.30

Sesja „Najciekawsze przypadki kliniczne” /

 ,,The most interesting clinical cases” session

Moderatorzy / Moderators:

Krzysztof Bielecki, Mariusz Frączek, Radzisław Trzciński, Alicja Przywózka-Suwała

 

Sesja konkursowa.

Wykłady będą opublikowane po 25 lutego 2019. /

Contest session.

Lectures will be published after 25 February 2019.

 

Sesja V/Session V: 13.30 - 15.00

Sesja prawnicza: Za co lekarz może zostać skazany? /

Law session: When and why doctor may be convicted?

Moderatorzy: Mariusz Wyleżoł, Dorota Gałczyńska-Zych, Agnieszka Dębowska, Piotr Szenk

Omówienie przypadku w oparciu o wybrany przypadek postępowania karnego. /

Case presentation on the basis of penal proceeding.

Wykłady / Lectures

 1. Przedstawienie stanu faktycznego/ Current state presentation

                - prok. Wojciech Sołdaczuk (15 min.)

 1. Przedstawienie opinii biegłych/ Experts opinion presentation

                - prok. Ewa Kiec (15 min.)

 1. Przedstawienie wyroku i jego konsekwencji

                - prok. Wojciech Sołdaczuk, prok. Ewa Kiec - (15 min.)

 1. Dyskusja okrągłego stołu/ Round table discussion (45 min.)

                Prowadzenie / Chairman: Mariusz Wyleżoł

Uczestnicy / Participants: Halina Kutaj Wąsikowska, Agnieszka Dębowska, Piotr Szenk,

Dorota Gałczyńska-Zych, Ewa Kiec, Wojciech Sołdaczuk, Jerzy Friediger

LUNCH - 15.00 - 16.00

 

Sesja VI /Session VI: 16.00 - 18.30

Proktologia II / Proctology II

Moderatorzy / Moderators: Katarzyna Borycka-Kiciak, Piotr Wałęga, Łukasz Dziki, Grzegorz Gil

Wykłady / Lectures:

 1. Okołoodbytnicza choroba Leśniowskiego- Crohna - czy wciąż jest dla nas wyzwaniem?/ Perianal Crohn's disease- is it still a challenge for us?

                - Łukasz Dziki (15min.)

 1. Permacol w leczeniu przetok okołoodbytniczych / Permacol in analfissuretreatment

                - Tomasz Kościński (15 min.)

 1. Komórki macierzyste w leczeniu przetok złożonych w chorobie Leśniowskiego-Crohna / Stemcells in treatment of complexfistulas in Crohn'sdisease

                - Anna Pietrzak, Katarzyna Borycka-Kiciak (15 min.)

 1. Niewydolność zwieraczy po operacjach proktologicznych / Sphincter inefficiency after proctologic surgeries

                - Łukasz Krokowicz (15 min.)

 1. Przetoka odbytniczo - pochwowa - autorska metoda operacyjna / Rectovaginal fistula - original method of repair

                - Yurij Shelygin/A. Titov(15 min.)

 1. Szczelina odbytu - wycinać czy leczyć?/ Anal fissure - to cut or to treat?

                - Badma Baszankaiev (15 min.)

 1. Skleroterapia hemoroidów - kiedy przeszłość spotyka przyszłość / Sclerotherapy of hemorrhoids - when past meets future

                - Innocenzo Nicotra (15 min.)

 1. Współczesne podejście do choroby hemoroidalnej / Contemporary approach to the hemorrhoidal disease

                - Alexander Zacharczenko (15 min.)

 1. Dyskusja (15 min.)

   Sala Narew

Warsztaty edukacyjne I / Educational Workshops I 13.00 - 14.00

Warsztaty pod auspicjami firmy Olympus / Workshops under the ausicies of Olympus

 1. Jak rozliczyć procedurę i nie stracić - porady praktyczne / How to settle a procedure and don't lose - practical tips.
 1. Fundusze unijne - jak aplikować? / European Union funds - how to apply?

Lunchtime Session - 14.30 - 16.00

 

Warsztaty edukacyjne II / Educational Workshops II

Cysta włosowa - współczesne leczenie / Pylonidal cyst – modern treatment

Warsztaty pod auspicjami firmy Miralex /Workshops under the auspicies of Miralex

Kierownik warsztatów: Małgorzata Kołodziejczak / Workshop manager: Małgorzata Kołodziejczak

Wykładowcy: Przemysław Ciesielski, Anna Wiączek / Lecturers: Przemysław Ciesielski, Anna Wiączek

Plan warsztatów / Workshops plan

 1. Aktualne poglądy na etiopatogenezę cysty włosowej / Current views on the etiopathogenesis of the hair follicle
 1. Metody operacyjne (filmy, zdjęcia, wymiana doświadczeń, dyskusja) / Operation methods (films, photos, exchange of experiences, discussion)

                Operacja sposobem Bascoma II / Operation by the Bascom II method

                Operacja sposobem Karadakisa / Operation by the Karadakis method

                Operacja sposobem Suchorskiego (wycięcie skośne) / Operation using the Suchorski method (oblique notch)

                Operacja sposobem Limberga / Operation with the Limberg method

                Operacja z użyciem lasera diodowego / Operation with a diode laser

 1. Leczenie powikłań / Treatment of complications

                zastosowanie opatrunków podciśnieniowych / use of vacuum dressings

Warsztaty edukacyjne III / Educational Workshops III: 16.00 - 17.30

 1. Projekt Ministerstwa Zdrowia nt. Szpitali onkologicznych - nowy model organizacyjny? - dyskusja / Project of the Ministry of Health on oncological hospitals - a new organizational model? - discussion
 1. Refundacja w laparoskopii / Funding in Laparoscopy

* * *

Odbędą się również

Warsztaty Edukacyjne A / Educational Workshops A

Akademia szycia laparoskopowego - warsztaty będą odbywać się w sposób ciągły w trakcie trwania całego Sympozjum na stoisku Johnson& Johnson /

Academy of laparoscopic suturing techniques - workshops will be available all the time during Symposium at Johnson& Johnson stand

Warsztaty Edukacyjne B / Educational Workshops B

Możliwości obrazowania z kontrastem zieleni indocjaninowej /

Imaging possibilities with indocyanin green.

Prowadzenie / Leading: Sylwia Borys, Wojciech Baraniak

KOLACJA / DINNER - 20.00 - 22.30

 

Piątek, 5 kwietnia 2019

 

Sala Nil/Missisipi

8.30 - 9.00

Uroczyste otwarcie Sympozjum/ Grand Opening

Marek Szczepkowski

Wystąpienia zaproszonych Gości/ Speeches of invited guests

                              

Sesja VII / Session VII: 09.00 - 11.00

Miednica mała - miejsce spotkań chirurga kolorektalnego, ginekologa i urologa:

Endometrioza - ciąg dalszy… /

Pelvis - meeting place for colorectal surgeon, gyneacologist and urologist meet:

Endometriosis - continuation…

Sesja poświęcona pamięci Profesora Romualda Dębskiego / Session in memory of Professor Romuald Dębski

               

Prowadzenie sesji i debaty / Session and debate chairman: Marek Szczepkowski

 1. Wspomnienie o prof. R. Dębskim - „Aldek” / In memory of prof. Romuald Dębski ,,Aldek”

                - Dorota Gałczyńska-Zych (10 min)

 1. Leczenie zachowawcze endometriozy - czy może być skuteczne? / Non- surgical treatment of endometriosis - could it be sucessfull?

                - Paweł Siekierski (10 min.)

 1. Nietypowa lokalizacja endometriozy - zwieracze odbytu, przegroda odbytniczo-pochwowa / Atypical endometriosis localization – anal sfincters, recto-vaginal septum

                - Małgorzata Kołodziejczak (10 min.)

 1. Urologiczne lokalizacje endometriozy / Urological endometriosis localizations

                - Piotr Kryst (10 min.)

Debata/Debate: Endometrioza przypadkowe znalezisko… i co dalej? / Endometriosis as an accidental finding… and what next? (80 min.)

Uczestnicy debaty / Debate participants: Piotr Krokowicz, Piotr Kryst, Paweł Siekierski,

Małgorzata Kołodziejczak, Józef Kładny, Wojciech Kielan, Mariusz Bidziński, Stanisław Głuszek

Pytania w dyskusji / Questions in discussion

 1. Śródoperacyjna diagnostyka różnicowa / intraoperative differential diagnosis
 2. Cechy morfologiczne znaleziska / morphological features of a finding
 3. Naturalny przebieg choroby / natural disease course
 4. Czynniki predykcyjne a decyzje śródoperacyjne - wycinać / nie wycinać? / risk factors vs intraoperative decisions - to
 1. Czynniki ryzyka nawrotu endometriozy (czy jest to choroba perform or not an excision? Uleczalna)/ risk factors for endometriosis recurrence (is it a curable disease?)
 2. Specyfika techniki chirurgicznej, jak stosować zasady "aseptyki" / specific surgical technique, how to use ,,asepsis” rules?
 1. Czy wykonywać operację radykalną za wszelką cenę, gdzie operować zdiagnozowaną endometriozę w miednicy małej? / how to perform a radical surgery at all costs, where to operate diagnosed pelvic endometriosis?
 1. Czy wołać ginekologa na salę operacyjną? / should gyneacologist be called to operating room?

PRZERWA NA KAWĘ / COFFEEBREAK - 11.00 - 11.30

 

Sesja VIII / Session VIII: 11.30 - 13.30

Choroby zapalne jelit / Inflammatory bowel disease

Prowadzenie sesji: Piotr Krokowicz, Wiesław Tarnowski, Marek Durlik, Yurij Shelygin

 1. Co nowego w chorobie uchyłkowej w 2018/2019 r. / What's new in diverticular disease in 2018/2019?

                - Anna Pietrzak (15 min.)             

 1. Wyhoduj sobie mikrobiom - pobożne życzenie czy realna możliwość. / Culture your microbiome - pious wish or real possibility (15min.)
 1. Strategie postępowania w ostrym zapaleniu uchyłków / Treatment strategies for acute diverticulitis. 

                Algimantas Tamelis (15 min.)

 1. Standaryzacja procedur w planowej resekcji w chorobie uchyłkowej / Procedure standarization in elective resection for diverticular disease

                - Sergiej Aczkasov, Alex Moskalev (15 min.)

 1. Chirurgiczne leczenie we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego w 2019 - czy zawsze odwtórcza proktokolektomia? / Surgical treatment for ulcerative colitis in 2019 - always IPAA?

                - Yves  Panis - (15 min.)

 1. Choroba Leśniowskiego - Crohna - choroba krezki? / Crohn's disease - mesenteric disease?

                - Goran Barisić (10 min.)

 1. Standard w pigułce / Standard summary: Niedrożność przewodu pokarmowego w chorobie Leśniowskiego-Crohna / Intestinal obstruction in Crohn's disease

                - Wiesław Tarnowski (10 min.)

 1. Dyskusja/ Discussion (25 min.)

LUNCH - 13.30 - 14.30

 

Sala Nil

Sesja IX / Session IX: 14.30-16.00

 1. Warsztaty ultrasonograficzne Master Class - Teoria i pokaz przezodbytniczej endosonografii.
 2. Master Class ultrasound - Theory and Demo Anal Endosonography.

Moderatorzy: Giulio Santoro, Iwona Sudoł-Szopińska, Tomasz Zieliński, Bartosz Ziółkowski

Wykłady / Lectures:

 1. Podstawowe zasady działania ultradźwięków (2D, 3D, przetworniki) / Basic principles of ultrasound (2D, 3D, transducers) - Giulio Santoro (15 min.)
 1. Anatomia ultrasonograficzna kanału odbytu. / Ultrasound anatomy of the anal canal

                - Iwona Sudoł-Szopińska (15 min.)

 1. Ultradźwięki w ocenie przetok odbytu i nawrotów / Ultrasound in the assessment of anal fistulas and recurrences. - Iwona Sudoł-Szopińska (15 min.)
 1. Ultradźwięki w ocenie wysiłkowego nietrzymania stolca. / Ultrasound in the assessment of anal incontinence.

                - Giulio Santoro (15 min.)

 1. Ultradźwięki w przedoperacyjnej ocenie stopnia zaawansowania guzów odbytnicy. / Ultrasound in the preoperative staging of rectal tumors.

                - Iwona Sudoł-Szopińska, Giulio Santoro (15 min.)

 1. Przegląd przypadków klinicznych w obrazowaniu 3D / Review of clinical cases with 3D viewer

                - Giulio Santoro (15 min.)

 

Sesja X /Session X: 16.00 - 18.00

Video Session Tips&Tricks

Moderatorzy: Krzysztof Paśnik, Krzysztof Zieniewicz, Piotr Richter, Marek Zawadzki,

Wykłady / Lectures

 1. Zagięcie śledzionowe okrężnicy - jak je uwalniać? / Splenic flexure - how to mobilize?

                - "od środka"/,,from the inside” - Krzysztof Paśnik (8min.)                                                            

                - "od torby sieciowej"/,,from omental bursa”- Marek Zawadzki (8min.)

                - "od boku"/,,from aside”- Andrzej Budzyński (8min.)

 1. Najlepsze rozwiązania dla TME - Debata - argumenty za / Best options for TME - debate - arguments for:                                      
 1. Laparoskopowa / laparoscopic - Piotr Myśliwiec (10min.)
 2. Robotowa/ Robotic - Marek Zawadzki (10min.)
 3. TaTME - Jacek Piątkowski, Marek Jackowski (10min.)
 4. ”na otwarto”/ ,,open” - Piotr Richter (10min.)
 5. „STARR - transanalna resekcja odbytnicy z użyciem staplera TST36 / STARR - transanal rectal resection using the TST36 stapler - Joanna Bogodo (15 min.)
 1. Dyskusja/ Discussion (30 min.)

 

 

Sala Missisipi

Sesja XI/Session XI: 14.30 - 16.30

Nowe technologie w chirurgii kolorektalnej. Miejsce operacji otwartych. ERAS. Jakość w chirurgii / New technologies in colorectal surgery. Place of open surgeries. ERAS. Surgical quality.

Prowadzenie sesji: Wiesław J. Kruszewski, Tomasz Banasiewicz, Maciej Michalik, Michał Klimkowski

Uczestnicy konferencji okrągłego stołu i panelu dyskusyjnego: Wiesław J. Kruszewski,

Tomasz Banasiewicz, Maciej Michalik, Michał Klimkowski, Wiesław Tarnowski, Mariusz Bidziński, Marek Szczepkowski

 1. Jakość w chirurgii kolorektalnej w kontekście nowych technologii / Quality in colorectal surgery in term of new technologies - Maciej Michalik (15min.)
 1. Dyskusja okrągłego stołu (40min) / Round table discussion (40 min.):

                - Przygotowanie jelita grubego do operacji - tak czy nie? / Preoperative bowel preparation - yes or no?

                - Jakie są zalety ERAS? / Advantages of ERAS?

                - ERAS po polsku- czy to działa? / ERAS in Poland- does it work?

                - Zastosowanie gąbki z ludzkiej  trombiny i fibrynogenu w zespoleniach jelitowych wysokiego ryzyka -czy to działa? / Human thrombin and fibrynogen sponge in high risk intestinal anastomoses - is it work?

 1. Panel dyskusyjny na temat zieleni indocjaninowej (30min.) / Discussion panel on indocyanine green (30 min.)

                - Wskazania / Indication

                - Technika użycia / Technique

                - Przegląd literatury / Literature analysis

 1. Czy wśród nowych technologii w chirurgii kolorektalnej jest wciąż miejsce na operacje otwarte

                (15 min.) / Is it still a place for open surgeries in new technologies era in colorectal surgery?

                Wiesław J. Kruszewski (15 min.)

 1. Praktyczna pomoc w terapii przeciwzakrzepowej - aplikacja mobilna NeoBox (10 min.) / Practical help in antithrombotic therapy - the NeoBox mobile application - Dorota Sarna (10 min.)
 1. Dyskusja (10min.) / Discussion (10min.)

 

 

Sesja XII / Session XII: 16.30 - 18.00

Spersonalizowane leczenie chorych kolorektalnych. Ocena ryzyka okołooperacyjnego./ Personalized treatment of colorectal patients. Evaluation of perioperative risk.

Prowadzenie: Ryszard Gellert, Dorota Daniewska, Grzegorz Wallner, Wojciech Drewniak

 1. Jak ocenić ryzyko przedoperacyjne przy użyciu skali? Punkt widzenia anestezjologa / How to evaluate preoperative risk with scale –anesthesiologist point of view

                – Elżbieta Baum (20 min.)

 1. Punkt widzenia internisty / Internist point of view

                –Ryszard Gellert (10 min.)

 1. Punkt widzenia nefrologa / Nephrologist point of view

                –Dorota Daniewska (10 min.)

 1. Punkt widzenia endokrynologa / Endocrinologist point of view

                – Wojciech Bik (10 min.)

 1. Punkt widzenia chirurga/Surgeon point of view

                – Grzegorz Wallner (10 min.)

 1. Interdyscyplinarna dyskusja okrągłego stołu/ Interdisciplinary round table
 2. Discussion (30 min.)

Pytania w dyskusji/ Questions in discussion:

 1. Czy skale są przydatne? / Are scales useful?
 2. Czy jest uniwersalna lub najlepsza? / Is it one that is universal or the best?
 3. Czy skale dają rzeczywistą ocenę ryzyka?/ Do scales really evaluate actual risk?
 4. Czy są pomocne w rozmowie z rodziną?/ Are they helpful in discussion with family?
 5. Jak zdefiniować Pacjenta Wysokiego Ryzyka Chirurgicznego przed operacją w trybie pilnym? /

                How to define high risk patient before emergency surgery?

Prowadzący dyskusję / Discussion chairman: Ryszard Gellert

Panel ekspertów/ Experts panel: Dorota Daniewska, Elżbieta Baum, Wojciech Bik, Grzegorz Wallner, Wojciech Drewniak

 

 

Sala Narew

Sesja XIII/Session XIII: 9.00 - 11.00

Chirurg, fizjoterapeuta i pielęgniarka - partnerzy w chirurgii kolorektalnej  /

Surgeon, physiotherapist and nurse – partners in colorectal surgery

Sesja pod patronatem JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

w Warszawie Prof. Andrzeja Mastalerza

w ramach jubileuszu 35-lecia Wydziału Rehabilitacji i 90-lecia Uczelni.

Przewodniczenie sesji i słowo wstępne/ Session chairman: Andrzej Mastalerz

Moderatorzy: Andrzej Mastalerz, Bartosz Molik, Elżbieta Antos, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

Wykłady/ Lectures

 1. Wpływ blizn pooperacyjnych na postawę ciała i aktywności ruchowe - analiza według PNF. / Scar influence on postoperative body posture and activity - PNF analysis.

                - Agnieszka Stępień (15 min.)

 1. Specyfika opieki pielęgniarskiej w oddziale Chirurgii Kolorektalnej. / Specifity of nurse care in colorectal department

                - Emilia Wawszczak (15 min.)

 1. Panel dyskusyjny: Diagnostyka różnicowa chorób jamy brzusznej i dysfunkcji narządu ruchu - spojrzenie chirurga i fizjoterapeuty. / Discussion: Differential diagnostics of abdominal and muscoskeletal diseases - point of view of surgeon and physiotherapist
 1. Wykład wprowadzający / Introduction lecture

                – Krzysztof Dudziński (10 min.)

 1. Moderator Panelu/ Panel moderator: Piotr Czyżewski
 2. Uczestnicy Panelu/ Panel participants: Krzysztof Dudziński, Agnieszka Stępień, Jakub Olewiński, Grzegorz Gil, Adam Kobus, Łukasz Panufnik (60 min.)
 3. Dyskusja/ Discussion (30 min.)

Warsztaty naukowe IV/ Educational workshops IV: 11.30 - 13.30

Chirurg i radiolog - partnerzy w super ważnej sprawie / Surgeon and radiologist - partnersis ultra - importantcase

Interpretacja badań MRI/CT w raku odbytnicy - czego chirurg od radiologa powinien wymagać?/ Interpretation of MRI/ CT scans - what surgeon should demand from radiologist?

Moderatorzy: Dr Anna Hołdakowska, Prof. Krzysztof Bujko, Maciej Jarmuszewski

Wykłady/ Lectures

 1. Nie taka radiologia straszna… czyli słowo wstępne… / Radiology not that bad… initial word… - Krzysztof Bujko (5 min.)
 1. Prezentacja wyników ogólnopolskiej ankiety dotyczącej umiejętności interpretacji badań radiologicznych wśród specjalistów chirurgów i lekarzy rezydentów / Presentation of results of  polish question naire about surgeons' skills in interpreting radiologic scans

                - Alicja Przywózka-Suwała (5 min.)

 1. Diagnostyka obrazowa (MRI/CT) w ocenie stopnia zaawansowania pierwotnego raka odbytnicy - co jest ważne / Image diagnostics in assessmet of the stage of primary rectal cancer.

                – A. Hołdakowska (25 min.)

 1. Krótka instrukcja obsługi programu - to nie jest trudne / Quick instruction of using a programme

                – Kamil Cepuch – firma Siemens (5 min.)

 1. Ocena przypadków klinicznych / Evaluation of clinical cases (30 min.)

                - obrazy typowe i nietypowe / typical and atypical images

                - obraz przed- i po radioterapii / images before and after radiotherapy

                - konfrontacja z obrazem klinicznym / confrontation with clinic image

 1. Zajęcia praktyczne - ocena indywidualna badań przez uczestników warsztatów pod nadzorem

                ekspertów/ Practical workshops - individual evaluation of results for workshop participants under experts' suprvision (30 min.)

 1. Quiz i podsumowanie warsztatów / Quiz and workshops résumé (15 min.)

                Liczba uczestników warsztatów -40 / Number of workshop participants - 40

Lunch: 13.30 – 14.30

 

Spotkanie Zarządu PKK / Meeting of PKK board

Warsztaty naukowe V / Educational workshops V: 14.30 - 15.30

NPWT - brzuch/ NPWT - abdomen

Prowadzenie: Bartosz Ziółkowski, Jarosław Cwaliński, Łukasz Panufnik, Maria Drogoń

Konsultacja: Tomasz Banasiewicz, Marek Szczepkowski

 

Warsztaty naukowe VI / Educational workshops VI: 15.30 - 16.30

NPWT - stomia/NPWT - ostomy

Prowadzenie: Maria Drogoń, Damian Kołacin, Jarosław Cwaliński, Bartosz Ziółkowski

Konsultacja: Marek Szczepkowski, Tomasz Banasiewicz

 

Warsztaty naukowe VII / Educational workshops VII: 16.30 - 17.30

NPWT - Endo

Prowadzenie: Jacek Paszkowski, Łukasz Panufnik, Jarosław Cwaliński, Maciej Jastrzębski

Konsultacja: Tomasz Banasiewicz, Marek Szczepkowski

 

KOLACJA / DINNER - 20.00 - 22.30

 

 

Sobota, 6 kwietnia 2019

Sala Nil

Sesja XIV / Session XIV: 9.00 - 10.30

Przepukliny w chirurgii kolorektalnej / Hernias in colorectal surgery

Prowadzenie sesji/ Session chairman: Andrzej Matyja, Maciej Śmietański, Kryspin Mitura,

Grzegorz Gil

 1. Czy jesteśmy w stanie sformułować jednolite zalecenia pooperacyjne dla chorych po dużych operacjach brzusznych? / Can we formulate uniform postoperative recommendations for patients after extensive abdominal surgeries?

                - Kryspin Mitura (15 min.)

 1. Rekonstrukcja przedniej ściany brzucha i zamknięcie stomii - jak konstruować strategię postępowania / Anterior abdominal wall reconstruction and ostomy closure - how to proceed?

                - Maciej Śmietański (15 min.)

 1. Zastosowanie siatki samorozprężalnej w leczeniu przepuklin w chirurgii kolorektalnej /

                Application of self - expandingmesh in teratment of hernias in colorectal surgery.

                - Jacek Pawlak (15 min.)

 1. Omawiane przypadków klinicznych / Cases

                - Andrzej Matyja, Maciej Śmietański, Kryspin Mitura, Jacek Pawlak (30 min.)

 1. Dyskusja/ Discussion (15 min.)

PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK - 10.30-11.00

 

Sesja XV / Session XV: 11.00 - 12.30

Emocje chirurga - kto zadba o jego duszę? / Surgeon's emotions - how to take care of his soul?

Prowadzenie: red. Anna Maruszeczko

Eksperci: Psycholog Maria Rotkiel, Prof. Zbigniew Lew-Starowicz

Uczestnicy panelu: artyści i chirurdzy

Podsumowanie i zakończenie Sympozjum /Grand Closing of Symposium 12:30

Marek Szczepkowski, Dorota Gałczyńska-Zych